بهترین راه های تبلیغ در اینترنت کدام است؟

توس نت:  براي تبليغ موثر و فراگير خدمات و محصولات خود در اينترنت، مي بايست در مورد ترافيک سايت اطلاعات خوبي داشته باشيم. برخي از تارگاه هايي که براي تبليغ انتخاب مي کنيد، در مورد شمار بيننده خود اطلاعاتي اعلام مي کنند که تحليل درست آن ها، شما را به انجام تبليغ در سايت مورد اطلاعت بیشتر دربارهبهترین راه های تبلیغ در اینترنت کدام است؟[…]