toosnet.ir

نخستین گام در طراحی سایت

رویدادتوس نت:پرتال اينترنتي بايد در راستاي ماموريت هاي تدوين شده باشد. از يک سايت اينترنتي انتظار مي رود ، داراي ماموريتي (mission)واضح و تبيين شده باشد. يعني هدف از راه اندازي و مديريت پرتال، کاملا مشخص و مستدل باشد. پايگاه يا وبلاگي که هدف خاصي را دنبال نمي کند و تنها قصد حضور در دنياي اطلاعت بیشتر دربارهنخستین گام در طراحی سایت[…]